• Altı Yaş Çocuğu

  Posted 10 Ocak 2013 By alerjiyletanistim.com in Çocuk Sağlığı ve Eğitim With | No Comments Altı Yaş Çocuğu

  Bu yaşlarda çocuklar oyun çağının birçok özelliklerini gösterir, 6 yaş zihni ve duygusal gelişmeleri bakımından okula devam edebilecek kadar olgun olunan bir yaştır.

  Zihni Gelişimi
  . Bu çağda çocuğun zihin gücü ve belleği bir hayli gelişir. Çocukta somut düşünce tarzı hakimdir.
  . Duyguları ile düşünür. Gözlemler ve deneyler sonucu bir takım hükümler verebilir.
  . Çocuk çevresini toptan algılar. Soyut ve mantıklı düşünemezler Toplu öğretim en uygun öğretme sistemidir.
  . His ve heyecanlarının etkisinde kalarak yargılara varır. Olayları objektif olarak eleştiremez.
  . Sık sık kendini över .Bu dönemin sonunda kendi kusurlarını görmeye başlar Ve eleştirir.
  . Zaman ayarlayamaz. îlersi için plan yapamaz.
  . Sayılan kavramaya başlar. Basit toplama, çıkarma hesaplan yapar.

  Dil Gelişimi

  . Dil çok zenginleşir. Çocuk çok fazla kelime öğrenir.
  . “Toptan görüş” hakimdir, Bunun için okuyacağı harflerden başlamak yerine, çocuk için anlamlı olan cümlelerden başlamak daha uygundur.
  . Sessiz okuması, sesli okumasına nazaran daha hızlıdır.
  . Bu çağın sonuna doğru yabancı dil öğrenmeye hazır hale gelir.

  İlgiler

  . Temsil oyunlarına ilgi, hayvanlarla ilgili temsiller, şarkılı temsillere ilgi devam eder.
  . Kızlar; büyükler gibi giyinmeye, evcilik oynamaya
  Erkekler; Şoförlük, Pilotluk, Askerlik gibi oyunlar oynamaya yönelirler.
  . Böceklere ve diğer hayvanlara ilgi görülür.

  Moral Gelişimi

  . îyilik ve kötülük kavramları, ana-babanın beğendiği ve beğenmediği davranışları ile ilgili olarak değişir.
  . Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler, Kusurlu görünmek onları endişelendirir.
  . “Başkalarına zarar vermek kötüdür” gibi genel değer yargılarına varabilirler. Bu dönemde çocuklara hangi davranışların iyi veya kötü olduğunu tanıtmak faydalıdır.

  Duygusal Gelişim

  . En önemli duygusal ihtiyaçları sevilmek, beğenilmek, değer verilmektir. Anne, baba, öğretmen tarafından ne kadar ilgi ve sevgi görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur.
  . îlgi merkezi olma isteği kuvvetlidir.
  . Başarılı olma ihtiyacı kuvvetlidir. Gerçek başarılar elde edemezlerse hayali başarılarla övündükleri görülür.
  . Bu dönemde korku, öfke, kıskançlık, neşe, sevgi gibi duygular bir çocuğun gününü birbiri ardına doldurabilir. Duygusal halleri çabuk değ4ir.

  Arkadaşlarla ilişkiler

  . Bu yaşta grup halinde oyun oynayabilirler.
  . Arkadaşlık kısa sürelidir.
  . Genellikle yakın arkadaşlarının kendi cinslerinden seçerler.
  . Fakir-zengin ayrılığı gözetmezler. Fakat başka sınıf, okul ve çocuklara karşı cephe alırlar.
  . Giyim, Konuşma, zevk bakımından çocuk, arkadaşlarını taklit eder. Rekabete girer. Sosyal yönden prestij kazanmak amacıyla güç gösterilerine girerler. Eşya ve aileleriyle övündükleri görülür.

  Aile ilişkileri

  . Aile büyüklerine karşı tavır takınır, yaramazlık eder.
  . Çoğu zaman kişiliğini gösterme, bağımsız olabilme çabasıyla inatçılık, dik başlılık, itaatsızlık olabilir.
  . Büyüklerinin her şeyi daha iyi bildikleri ve yaptıklarını düşünürler. Ebeveynlerini kendine örnek seçer.
  . Okulda günün önemli bir kısmını geçirmesine rağmen ana-baba sevgi ve ilgisine ihtiyacı çok kuvvetlidir.

  Öğretmen ile ilgili bölüm,

  . Çocuk öğretmenine büyük ilgi ve hayranlık duyar. Kendini beğendirmek için elinden geleni yapar.
  . Çok görülen şikayet olayı, çok kere öğretmenin ilgisini çekmek için yapılır.
  . Tenkitler çocuklarda çok büyük etki yapar. Alay ve şakalarda alınır.

  Kazandırılması geren davranışlar:
  1- Eşyalarını temiz ve düzenli kullanma,
  2- Yatağını düzeltme,
  3- Kıyafetlerinin kendisinin giymesi ve çıkarttıklarını katlayıp yerine koyması,
  4- Sabah temizliğine dikkat etmesi, dişlerini fırçalaması,
  5- Oyuncaklarını toplaması,
  6- Kardeşleriyle iyi ilişkiler içinde olması,
  7- Büyüklerine karşı saygılı olması,
  8- Annesine yapabileceği ev işlerinde yardımcı olması,
  9- Verilen ödevi zamanında yapması,
  10 -Eve gelen misafîr çocuklarına iyi davranması,
  11- Oyuncaklarını paylaşması,
  12- Vaktinde yatma ve uyuma,
  13 – Tuvalet temizliğine dikkat etme,
  14 – Problemlerini rahatlıkla söylemesi,
  15 – Okula uyum sağlama,
  16 – Evini, okulunu, yakın çevresini tanıma,
  17 – Temel insan ilişkilerinde nasıl davranacağını bilme,
  18 – Toplumsal değerlere karşı olumlu bir tutum geliştirme,
  19 – Sağlık kuruluşlarını bilme,
  20 – Trafîk kurallarını bilme,
  21 – Toplu yaşama kurallarını bilme,
  22 – Doğayı sevme,
  23 – Boş zamanlarını iyi değerlendirme,
  24 – Zaman kavramını bilme,
  25 – Okuma ve dinlenme becerisi kazanma,
  26 – Türkçe’yi doğru kullanma,
  27 – Okuma alışkanlığı kazanma,
  28 – Günlük hayatta kullanılan toplama ve çıkarma yapma,
  29 – Zihinden hesaplar yapma,
  30- Seviyeye uygun problem çözme,
  31- Varlıklar arasındaki ilişkiyi kavrama,
  32- Sesini doğru kullanma,
  33- Duygu ve düşüncelerini resimle ifade etme,
  34- Artık malzemeleri kullanarak resim yapma,
  35- Günlük işlerim yürütecek kuvvet, Çeviklik ve dayanıklılık kazanma,
  36- Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili kuralları öğrenme,
  37- Oyunları kuralarına göre oynama,

  Okuma Alışkanlığı kazandırma:

  1.Evde kitapların varlığı, çocukların okumaya hazırlanmalarını garantilemektedir.
  2- Ana-babalar çocuklarına kitaplar okuyarak, Okumanın değerini iyi bir canlı örnek olarak çocuklarını okumaya yönlendirebilir.
  3- Çocuğa yönelik resimli kitapları çocuğun ulaşabileceği yerde bulundurulmalı, çocuğun kitapla oynamasına ve sayfaları karıştırmasına izin verilmelidir. Resimler üzerinde konuşmalar, tartışmalar yapılmalıdır.
  4- Çocuğa basit hikayeler okunmalıdır. Hikayeler üzerinde konuşulmalıdır.
  5- Okunan hikaye ile çocuğun yaşadığı olaylar arsında ilişkiler kurulmalıdır.
  6- Kitaptaki yazıları göstermek, sembollerin bir anlamının olduğunu anlatmak çocukta öğrenme isteğini arttırır.

  Ailenin dağılması ve çocuk:

  Çocuğun sağlıklı aile ilişkilerinden uzak kalması duygusal gelişimini etkilediği gibi, bedensel ve zihinsel gelişimini de olumsuz etki de bulunur.
  1- Dikkatini bir konuya toplaması güç olur.
  2- Diğer insanlarla başarılı ilişkiler kuramaz.
  3- îçe dönük ve bencil bir kişi olur.
  4- Kekemelik, alt ıslatma, sınıf içinde uyumsuzluk görülür.
  5- Yaramazlık, aşın hareketlilik ya da gerçek olmayan bedensel şikayetler görülür.
  6- Huysuzluk, saldırganlık ve hırçınlık görülür.

  Anne veya Babası ölen çocuk:

  - Çocuğun mutsuzluğu açıkça görülür.
  - Çocukta ölüm korkusu meydana gelebilir.
  - Terk edilmiş olma duygusu hisseder. Buna bağlı olarak yalnızlık, boşluk duygulan oluşur.
  - Gizli suçluluk duyguları vardır. Gece korkusuna kabuslara neden olur.
  - Aşırı ağlama, mutsuz görünme, taşkınlık görülür.

  Tek çocuk:

  - Tek çocuğun giyim ve eğitimi, beslenmesi daha kolaydır.
  - Oyun arkadaşlarının azlığı önemli bir engeldir. Oyundan zevk alamaz. Yetişkinlerle konuşmayı yeğler. Oyun ona zamanla gereksiz gelir.
  - Kardeş, çocuğu sosyal yaşama hazırlar. Yetişkinlerle iletişim kurması çocuğun kendini yaşıtlarından farklı görmesine sebep olur.
  - Ana-Babasının yardımına hemen hazır olması, çocuğun güçsüzlüğünü arttırır. Güvensizlik duygusu artar.
  - Tek çocukla çok fazla ilgilenilir, şımartılır.
  - Sabırsızlık ve hükmetme tek çocuğu sembolize eder.

  Büyük çocuk

  1- Anne ilk çocuğuna daha fazla özen göstermiştir, Deneyim eksikliği vardır. Aşırı hoşgörü ve kızgınlık arasında gidip gelen davranış değişikliklerine sebep olur.
  2- Tek çocuk birden büyük çocuk olur. Sorumluluklar üstlenir.
  3- Önceden sahip olduğu ayrıcalığı sürdürmek ister. Bu durum kendini imtiyazlı görmesine kardeşlerinin faaliyetlerine katılmasına sebep olur.

  www.turkceciler.com

  • delicious
  • digg
  • reddit

Yorum yazın

*


Henüz yorum yok. İlk siz olun!

Copyright 2010 Alerjiyletanistim.com. All Rights Reserved