• Kedi ve Köpek Isırığı

  Posted 25 Şubat 2011 By alerjiyletanistim.com in Sağlıklı Yaşam With | 1 Comment Kedi ve Köpek Isırığı

  Bir hayvanın ısırması karşısında genellikle ne yapmak gerekir?

  Hayvan ısırmaları karşısında yapılacak şeyler ısırmanın durumuna göre değişir. Ancak hangi hayvan ve hangi ısırık şekli olursa olsun yapılacak ilk iş antitetanik profilaksiye başvurmak ve kuduz tedavisine başlamaktır. Ayrıca ısırma olayım ilgili makamlara bildirmek de gerekir.

  Antitetanik profilaksi nedir?

  Bunu şöylece özetleyebiliriz:
  — Bir doz özel antitetanik imünoglobü-1in yapılması.
  — Ardından tetanos aşısı uygulaması. Aşı ve imünoglobülin birlikte de yapılabilir.

  Antitetanik profilaksi ne zaman yapılma-lıdır?

  Isırmadan sonraki ilk 12 saat içinde.

  Âdet gören veya hamile bir kadına da aynı şekilde antitetanik profilaksi uygulanabilir mi?

  Evet. Aksi düşünceler Orta Çag’dan kalma boş önyargılardır. İmünoglobülinler, insan plazmasından elde edilmeleri nedeniyle allerjilere sebebiyet vermezler. Annedeki her değişiklik, belirli derecede fe-tüse de geçer. Nitekim ilk altı ay içinde pekçok hastalığa karşı korunmaktadır. Sonra değişikliği ve önemli ölçüde büyümesi nedeniyle bu doğal korunmalarım kaybeder.

  Zoonoz nedir?

  Hayvandan insana geçen hastalıklara zoonoz hastalıklar denir. Bu hastalıklar insandan da hayvana bulaşabilir. Bu hastalıkların bulaşması çeşitli şekillerde olur:

  Bazıları süt ve et gibi hayvansal besinlerle doğrudan doğruya bulaşırlar: Bunlar arasında bakterilerden olan brüselloz, şarbon, leptospiroz, salmonelloz, tüberküloz vb. gibi hastalıkları; kuduz, «kedi tırmalaması hastalığı» gibi viral olanları; Toksop-lazmoz, trişinoz, Kandidyaz gibi parazitler olanları sayabiliriz. Bımların dışında tenya ve elcinokoklar gibi parazitler de bu gruba girer. Nihayet, bit ve pirelerin taşıdığı hastalıkları da zoonoz hastalıklar arasında sayabiliriz.

  «Hayvan ısırmasının bildirilmesi» nedir?

  Işınlan kişi için koruyucu bir uygulamadır. Yasalara göre zorunlu bildirme, hekim tarafından belirlendikten sonra çevre belediyesinin ilgili kuruluşuna yapılır. Böylece ilgili hayvan aranıp bulunur, aşılı olup olmadığı değerlendirilir.

  Köpek ısırması, genellikle tehlikeli midir?

  Diğer yaralarla kıyaslanacak olursa evet. Çünkü genel olarak hayvanların salya-sında ve özellikle köpeğinkinde son derece güçlü proteolitik enzimler mevcuttur.

  Bu proteolitik enzimler nedir?

  Bunlar, et liflerini sindirmek için bizim mide sularımızda da salgılanan maddelerdir. Fakat köpekte bu salgılar özellikle güçlüdür. Köpeğin hayvanların derilerini ve kemik kalıntılarım da sindirdiğini unutmamak gerekir. Köpekler için suni kemikler, aşılı köseleden (deriden) yapılmaktadır. Ancak bunlar da aynı şekilde eritilip sindir ilebilir.

  Bu özellik, köpek ısırmasından ileri gelen yaralarda neye yol açar?

  Dokuların derinliğine kadar inme söz konusudur. Bu durumda bunlar, iyileşmesi uzun süren ve cerahatlenmeye kolay yüz tutan yaralardır.

  O halde bu tip yaralara nasıl müdahale edilmelidir?

  Dezenfekte edilip pansumanın yapılmadan önce ya normal su (özellikle patojen mikroplar içermeyen, içilebilir su olmak şartıyla) ya 10 hacimlik oksijenli su ya da o/o 0,5′lik borikli eriyikle devamlı yıkanır.

  Bu yaralann üzerine birtakım toz veya pomatların sürülmesi doğru mudur?

  Hayır. Diğer yaralarda da olduğu gibi bu tip tozlar veya pomatlar, serumlu örtüyü ve buna bağlı olarak doğal kabuğa doğru katılaşmaya dönüşümü engeller. Bu kabuk, dikiş gerekmedikçe, her yaranın en iyi korunma şeklidir.

  Sonraki günlerde antibiyotik kullanmakta yarar var mıdır?

  Evet. Bu yaralara bağlı oldukça sık görülür.

  Kuduz aşısının yapılması her zaman yararlı mıdır?

  Hayır. Bu aşı, ancak köpek hidrofobi (sudan korkma) belirtileri gösteriyorsa, yani su içmekten kaçıyorsa, yırtıcı ve si-nirliyse (hastalığın belirtileri) endike edilir. Çünkü yutma, boğulma duygusuyla birlikte gırtlak kasılmalarına neden olur. Isırmanın bildirilmesi sonucunda ısıran hayvanın birkaç gün süreyle yetkili kimseler tarafından gözlenmesi imkânı da doğar.

  Peki bu süre zarfında kuduz hastalığı ortaya çıkmaz mı?

  Hayır. Çünkü hastalığın kuluçka dönemi, iki hafta ile iki ay arasında değişir. Halbuki kuduran hayvan, birkaç günden fazla yaşamaz. Bu durumda aşının uygulanması için yeterli zaman vardır.

  Kuduz, yalnız köpekten mi bulaşır?

  Hayır. Bu viral hastalık, kediler, tarım hayvanları (büyükbaş, inek), beslenen hayvanlar (küçükbaşlar) veya vahşi hayvanlardan da (tilki, kurt ve tropikal iklimlerde çakallar gibi) geçebilir. Bu arada fare ısırmasıyla geçen ve Güney Amerika’da memelilerden kan emen yarasalardan bulaşan kuduz vakaları kaydedilmiştir.

  «Kedi tırmalaması hastalığı» nedir?

  Yüzeysel de olsa yarada virüslerin depolanmasından ileri gelen bir enfeksiyondur.

  Ne şekilde gelişir?

  Yara, çevresi ağrılı bir şişlikle çevrili kızarık bir şerit halindedir. Bu yaradan yüzeysel kızarık çizgiler uzanır. Bunlar, «bezlerin büyüdüğü» eklemlerin köküne kadar giderler. Bu olay, lenfatik yol boyunca bir enfeksiyonun yayılmasını ifade eder. Bu durum ilerlerse, korkulan septisemi ortaya çıkar.

  O halde bir kedi tırmığına nasıl müdahale edilir?

  Oksijenli suya batırılmış gaz bezleri veya modem dezenfektanlarla pansuman yapılır.

  Burada da tetanos aşısı işe yarar mı?

  Evet. Doktor tavsiyesine göre antibiyotikler ve antienflamatuarlarla korunma tedbirleri uygulanabilir.

  Peki kemirgen ısırmasından hemorajik leptospirozisikter bulaşmaz mı?

  Evet, gerçekte bu mikroplardan ileri gelen leptospirozis şekilleri çoktur. Fakat şans eseri son derece ender olarak hemo-rajik-ikterler, zamanında teşhis edilmediği takdirde ölüme de yol açabilen en ağır şeklidir.

  En ağır şekil olan hemorajik-spiroketozis ikter, hemen kendiliğinden belirti verir mi?

  Hemen hemen hayır. Altı ilâ on iki gün arasında değişen ve hiçbir rahatsızlığın görülmediği bir kuluçka dönemi vardır. Sonra romatizma krizi geçirir gibi kaslar ve eklemlerde ağrılar, titremeyle birlikte çok yüksek ateş (39-40°) ortaya çıkar. Birkaç gün sonra tabloya böbrek yetmezliği (kalın, tortulu, az idrara çıkma, azotemi yükselmesi nedeniyle zihin bulanıklığı) eklenir.

  Kategori: Hayvan Isırma ve Sokmaları
  Etiketler: böcek ısırmaları, hayvan ısırmaları, hayvan ısırması, kedi tırmalaması, köpek ısırması, kuduz, zoonoz
  
  www.yuzoniki.net

  • delicious
  • digg
  • reddit

Yorum yazın

*


(1) Yorum

Cevapla
esman » 21. May, 2012

kedi tırmalaması sonucu aşlama programına alınan kişinin baslenme programı nasıl olmalıdır
.

Copyright 2010 Alerjiyletanistim.com. All Rights Reserved